اخبار پزشکی و دنیای طب و سلامت روانشناسی تغذیه
Browsing Tag

ترک خودارضایی

جلق و عوارض جلق زدن برای بدن

“جلق” چیست و آیا جلق زدن برای بدن عوارض دارد؟ از بررسی حاصل مطالعات آمارگران بزرگ جهان به نتیجه می رسیم که بیش از ۹۰ درصد مردان و ۷۰ درصد زنان در مرحله ای از دوران زندگی خود جلق می زنند. در کلینیک های راهنمای اطفال، طی مصاحبه هایی که با…